Šta Vam je potrebno za izradu pečata?

Vrste Pečata

Pečat Faksimil

Pečat za sudskog veštaka

Pečati za lekare

Pečat za sportske organizacije

Pečat za stambenu zajednicu-skupštinu stanara

Pečat za Sudskog prevodioca

Pečat za sudskog izvršitelja

Pečat za inženjere

Pečat za udruženja

F.A.Q.

KOLIKO BRZO SE MOŽE IZRADITI PEČAT?

U slučaju potrebe za hitnom izradom pečata i štambilja moguća je izrada u roku od 5 minuta što ne menja cenu pečata.

UKOLIKO VEĆ IMAM STARI MEHANIZAM DA LI JE MOGUĆE ZAMENITI SAMO GUMU?

Da, uz zamenu jastučeta.
Stara guma prilikom dugotrajnog korišćenja napravi duboki otisak na jastučetu koji nije moguće ispraviti i potrebno je kupiti novo jastuče.

DA LI MOGU SAM DA URADIM GRAFIČKU PRIPREMU ZA PEČAT?

Da.
Pripremu možete raditi u Adobe Illustrator ili CorelDraw formatu (tekst konvertovan u krive-objekte) i zajedno sa potrebnim dokumentima poslati na naš e-mail ili možete koristiti formu za naručivanje pečata sa našeg sajta.
Logotip ili slika mogu da budu i u rasteru (u što većoj rezoluciji).
Molimo Vas da se prilikom izrade grafičke pripreme pridržavate teksta iz rešenja Agencije za privredne registre jer Vam u protivnom pečat neće biti prihvaćen od strane banke.

DA LI POSTOJI GARANCIJA NA PEČAT?

Da.
Standardna garancija za pečat je 24 meseca. Garancija se ne odnosi na mehanizam, već samo na gumu.