Šta je potebno od dokumentacije Preduzetnicima za izradu pečata:

 

– Dovoljna je samo lična karta preduzetnika ukoliko preduzetnik dolazi lično ili

 

– Original ili fotokopija rešenja o osnivanju iz Agencije za privredne registre ili poslednji izvod overen od strane Agencije.

 

Prilikom preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.

 

Pečat sadrži sledeće elemente:

  •  Ime i prezime, PR
  • Delatnost
  • Naziv preduzetničke radnje
  •  Sedište i opština ( primer Beograd – Novi Beograd)

Bez lične karte ne možemo Vam izdati pečat.

Primer pečata

Pečat je najčešće sa 4 reda teksta 

  1. Ime i prezime, PR
  2.  Delatnost
  3.  Naziv preduzetničke radnje
  4.  Sedište i opština ( primer Beograd – Novi Beograd)

Veličina otisne gumice

Veličina 1 – 38 x 14 mm

Veličina 2 – 47 x 18 mm

Veličina 3 – 58 x 22 mm

Oblik pečata

Pečat za preduzetnike je pravugaonog oblika, različitog kvaliteta i veličina.

Video upustvo za registraciju poslovnog imena i rezervaciju naziva u APR-u

ILI NAS JEDNOSTAVNO PITAJTE!

Niste sigurni šta Vam treba, ne sekirajte se…

Pošaljite nam upit rado ćemo Vam odgovoriti.