Šta je potebno Lekarima od dokumentacije za izradu pečata :

 

– Za izradu lekarskog pečata bez ID broja potrebna je kopija diplome

– Za izradu lekarskog pečata sa ID brojem (elipsasti za propisivanje recepata na teret RZZO) potrebna je kopija obrasca o dodeli ID broja iz fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije. Ceo pečat je na ćirilici obavezan uključujući i titulu.
Obavezan je i zahtev od zdravstvene ustanove u kojojje lekar zaposlen.

Štambilj je elipsastog oblika 18 x 47 mm, ispisan ćiriličnim pismom u fontu Times New Roman i sadrži sledeće elemente:

  1. a) Prvi red – dr medicine ili dr stomatologije
    b) Drugi red – ime i prezime
    c) Treći red: tip i ID broj

– Za izradu lekarskog pravougaonog štambilja sa ID brojem potrebno je doneti zahtev iz Zavoda za javno zdravlje,
na kome je upisan ID broj lekara. Dimenzija je 15×50 mm. Obavezno na ćirilici osim titule Dr koja se piše latinicom.

– Za izradu lekarskog pečata na kome piše broj licence i titula potrebno je doneti kopiju licence.

– Za izradu lekarskog štambilja za privatne ordinacije, potrebno je dostaviti kopiju diplome i kopiju rešenja iz APR-a gde se vidi broj BP koji se upisuje na pečat. Štambilj je pravougaonog oblika, uokviren linijom, dimenzije 15 x 50 mm

Ispisan je ćiriličnim pismom i sadrži sledeće podatke pisane u horizontalnim redovima i to:

  1. a) doktor medicine ili doktor stomatologije
  2. b) ime i prezime
  3. c) specijalnost
  4. d) broj rešenja o upisu u registar drugog oblika zdravstvene delatnosti kod nadležnog organa.
Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.

Primer pečata

Pečat je pravoguoni 

Gumica može biti pravougaona ili elipsasta

Veličina otisne gumice

Veličina 1 – 47 x 18 mm

Veličina 2 – 50 x 15 mm

 

Oblik pečata

Pečat za izradu faksimila je pravugaonog oblika, različitog kvaliteta i veličina.

Preporučena kućišta

Ovde možete pogledati šta preporučujemo od pečata LEKARIMA za izradu

ILI NAS JEDNOSTAVNO PITAJTE!

Niste sigurni šta Vam treba, ne sekirajte se…

Pošaljite nam upit rado ćemo Vam odgovoriti.