Šta je potebno od dokumentacije Advokatima za izradu pečata:

 

– Original ili fotokopija rešenja o upisu u Registar Advokatske komore.

 

– Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.

Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.

 

Pečat najčešće sadrži sledeće elemente:
 • Delatnost
 • Ime i prezime
 •  Adresa i grad 
 • Broj telefona

Primer pečata

Pečat sadrži sledeće elemente:
  • Delatnost
  • Ime i prezime
  •  Adresa i grad 
  • Broj telefona

Veličina otisne gumice

Veličina 1 – 38 x 14 mm

Veličina 2 – 47 x 18 mm

Veličina 3 – 58 x 22 mm

Oblik pečata

Pečat za advokate je pravugaonog oblika, različitog kvaliteta i veličina.

ILI NAS JEDNOSTAVNO PITAJTE!

Niste sigurni šta Vam treba, ne sekirajte se…

Pošaljite nam upit rado ćemo Vam odgovoriti.