Pečati za lekare

Lekari su vrlo važan deo zdravstvene zajednice, a njihov pečat je njihova vizit karta. Lekari pečat često koriste na različitim dokumentima koji su neophodni u njihovoj svakodnevnoj praksi. Ova vrsta pečata uglavnom sadrži informacije o lekaru, kao što su ime, prezime, specijalnost, šifra struke, broj licenciranja, itd.

Pečat lekara može biti pravougaonog ili okruglog oblika i boja mastila koja se koristi za otisak pečata je najčešće plave boje. Važno je napomenuti da pečat mora biti autentičan i tačan, sa svim neophodnim informacijama o lekaru. Ove informacije često podrazumevaju i ime i adresu lekarske ordinacije.

Šta je potebno Lekarima od dokumentacije za izradu pečata :

Za izradu lekarskog pečata bez ID broja potrebna je kopija diplome

Za izradu lekarskog pečata sa ID brojem (elipsasti za propisivanje recepata na teret RZZO) potrebna je kopija obrasca o dodeli ID broja iz fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije. Ceo pečat je na ćirilici obavezan uključujući i titulu.
Obavezan je i zahtev od zdravstvene ustanove u kojojje lekar zaposlen.

Štambilj je elipsastog oblika 18 x 47 mm i  sadrži sledeće elemente:

 1. Prvi red – dr medicine ili dr stomatologije
 2. Drugi red – ime i prezime
 3. Treći red: tip i ID broj

Za izradu lekarskog pravougaonog štambilja sa ID brojem potrebno je doneti zahtev iz Zavoda za javno zdravlje,
na kome je upisan ID broj lekara. Dimenzija je 15×50 mm. Obavezno na ćirilici osim titule Dr koja se piše latinicom.

Za izradu lekarskog štambilja za privatne ordinacije, potrebno je dostaviti kopiju diplome i kopiju rešenja iz APR-a gde se vidi broj BP koji se upisuje na pečat. Štambilj je pravougaonog oblika, uokviren linijom, dimenzije 15 x 50 mm

Ispisan je ćiriličnim pismom i sadrži sledeće podatke pisane u horizontalnim redovima i to:

 1. Doktor medicine ili doktor stomatologije
 2. ime i prezime
 3. Specijalnost
 4. Broj rešenja o upisu u registar drugog oblika zdravstvene delatnosti kod nadležnog organa.

Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.

Oblik pečata

Pečat za izradu faksimila je pravugaonog oblika, različitog kvaliteta i veličina.

Primer pečata
 • Pečat je pravoguoni 
 • Gumica može biti pravougaona ili elipsasta
Veličina otisne gumice
 1. Veličina 1 – 47 x 18 mm
 2. Veličina 2 – 50 x 15 mm

Izdvajamo iz ponude

Niste sigurni šta Vam treba, ne sekirajte se…
Pošaljite nam upit rado ćemo Vam odgovoriti.

Scroll to Top