Pečati za advokate

Advokati često koriste pečate u svakodnevnom poslu. Pečat advokata predstavlja garanciju autentičnosti dokumenata koje potpisuju i dokaz njihovog ovlašćenja da ih potpisuju u ime svojih klijenata.

Mi pružamo širok spektar pečata za advokate, od jednostavnih, diskretnih pečata do izražajnih pečata koji ukazuju na autoritet i profesionalnost. Korišćenjem najmodernije tehnologije i materijala, mi osiguravamo da pečati za advokate izgledaju besprekorno i profesionalno.

Šta je potebno od dokumentacije Advokatima za izradu pečata:

Original ili fotokopija rešenja o upisu u Registar Advokatske komore.

Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.

Prilikom preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.

Pečat sadrži sledeće elemente:

 • Delatnost
 • Ime i prezime
 • Adresa i grad
 • Broj telefona

Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.

Oblik pečata

Pečat za advokate je pravugaonog oblika, različitog kvaliteta i veličina.

Primer pečata

Pečat sadrži sledeće elemente:

 1.  Delatnost
 2. Ime i prezime
 3. Adresa i grad
 4. Broj telefona
Veličina otisne gumice
 1. Veličina 1 – 38 x 14 mm
 2. Veličina 2 – 47 x 18 mm
 3. Veličina 3 – 58 x 22 mm

Izdvajamo iz ponude

Niste sigurni šta Vam treba, ne sekirajte se…
Pošaljite nam upit rado ćemo Vam odgovoriti.

Scroll to Top